Energiezuinige Russische kleuterschool

Met de bouw en inbedrijfstelling van kleuterschool nummer 83 is in 2011-2012 in Tomsk een energiezuinig project opgezet dat uniek was voor het Russische overheidscomplex. Dit project, 'Een stukje zonlicht' genoemd, zorgde ervoor dat 100% van het koude en warme water voor de kleuterschool werd geleverd via geothermische warmtepompen van Danfoss. Dit betekent dat dit de eerste Russische kleuterschool is met energieklasse A.

— vrijdag 8 augustus 2014 Op Danfoss

Technisch gezien berust de oplossing op het gebruiken en omzetten van de thermische energie die in de bodem is opgeslagen. Langs de omtrek van het pand zijn vierentwintig schachten met een diepte tot 100 m geboord. In het gesloten bronsysteem circuleert ongeveer 6 ton warmtedragende vloeistof. Met behulp van warmtepompen kan de aardenergie met lage potentiaal worden geconverteerd zodat die kan worden gebruikt voor de warmwatervoorziening en in verwarmingssystemen.

De energiebesparende oplossingen die bij de bouw van de kleuterschool zijn toegepast, zullen de verwarmingskosten van de school naar verwachting met 40-50% verlagen ten opzichte van faciliteiten die gebruikmaken van conventionele verwarmingsbronnen.

 

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek