Hamburgs nieuwe stadswijk bepaalt groene normen

In het centrum van het Duitse Hamburg is een geheel nieuwe stadswijk, HafenCity, gebouwd. Op dit moment is het Europa's grootste ontwikkelingsproject in binnensteden en het bepaalt groene normen doordat stadsontwikkelaars hebben gekozen voor de duurzaamste en zuinigste oplossingen met Danfoss technologieën.

— dinsdag 10 februari 2015 Op Danfoss

De oplossingen beperken het verbruik van energie, verwarming en koeling in gebouwen en toevoersystemen tot het minimum. Zo zijn alle gebouwen voorzien van stadsverwarming die wordt opgewekt door warmtekrachtkoppelingscentrales. De combinatie van warmte en elektriciteit zorgt ervoor dat de restwarmte van de energiecentrales wordt benut om gebouwen in HafenCity te verwarmen, zodat die warmte niet wordt verspild. Op deze manier kan 90% van de primaire energie worden benut – een concept dat gemakkelijk kan worden uitgebreid naar andere woongebieden en steden. In vergelijking met een conventionele warmtevoorziening op basis van fossiele brandstoffen wordt jaarlijks ongeveer 3,7 miljoen euro op brandstofkosten bespaard en 14.000 ton aan CO2

De stadsverwarming wordt naar gebouwen in HafenCity getransporteerd via Danfoss afleverstations en circulatieleidingen voor warm tapwater. Zo wordt elke kilowatt energie zo efficiënt mogelijk gebruikt. De gebouwen zijn ook uitgerust met andere Danfoss technologieën. Deze regelen het energieverbruik van verwarmings- en koelsystemen en zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. 

Dit alles helpt Hamburg om zijn visie voor HafenCity te verwezenlijken, maar draagt ook bij aan de doelstelling om de CO2-uitstoot in 2020 met 40% te verlagen. Hamburg voorziet 19% van alle huishoudens met stadsverwarming, terwijl dit in de rest van Duitsland slechts 13% is. Politici hebben aangegeven dat de infrastructuur voor stadsverwarming verder zal worden uitgebreid; hun streven is om tot 2020 nog eens 50.000 huishoudens aan te sluiten op het stadsverwarmingsnetwerk.

 

 

Sociale media Doe mee

Wilt u met ons communiceren?

Leer ons kennen en neem deel aan het gesprek